Her blitzer fotovognene mest

Visse politikredse har tidligere været meget hemmelighedsfulde omkring placeringen af deres fotovogne historisk set. Metroxpress har nu, med hjælp fra Ombudsmanden, fået Københavns Politi samt Østjyllands Politi til at udlevere dataene, og kan dermed afsløre at Københavns Politikreds på lidt over ni måneder, allerede har udskrevet bøder for 56 millioner kroner, hvilket er 6,5 million mere end hele sidste år!

Politiet oplyser desuden at de er bagud med at registrere de mange bøder, hvorfor stigningen kan ende med at være væsentlig større.

 

To gader står for halvdelen af bøderne

 

Liberal Alliances medlem af borgerrepræsentationen, Lars Dueholm, mener at tallene giver anledning til at kigge på fartgrænserne, fordi knap halvdelen af bøderne i selve København er givet på blot to gader: 9.691 bøder på den 800 meter lange P. Knudsens Gade (10,7 millioner kroner) og 9.570 bøder på H.C. Andersens Boulevard (11 millioner kroner).

– Når der er så mange bøder på så få steder, så tyder det på at fartgrænserne er sat for lavt. H.C. Andersens Boulevard er seks-sporet og der er det urealistisk lavt sat, at man kun må køre 50 km/t, siger han.

– De burde hellere fokusere på skoleveje og de steder, hvor der sker ulykker med personskader i stedet for som her, bare at gå efter de steder, som giver flest penge i politiets kassebeholdning, fortsætter Lars Dueholm til Metroxpress.

Leder af færdselsafdelingen hos Københavns Politi, Michael Kristiansen, afviser at man bevidst går efter at kradse penge ind:

– Det handler ikke om antal bøder for os. Vi skal måle et bestemt antal timer, og når vi får mere og bedre udstyr, så stiger tallene selvfølgelig. Vi har således 2.000 flere sigtelser på området det sidste halve år end hele sidste år, siger han og understreger, at man udelukkende går efter steder med mange tilskadekomne, de steder hvor man kan understøtte trafikken eller hvor man skabe tryghed ved at være til stede.

 

Billedet er det samme i Århus

 

Hos Østjyllands Politi er hele 40% af bøderne i Århus udskrevet på Grenåvej, hvor der er udskrevet for 2,3 millioner kroner mod blot 1,2 millioner hele sidste år.

– Det her viser helt tydeligt, at det ikke handler om at man er tilstede på de farlige veje, men udelukkende om at inddrive flest mulige penge. For så mange trafikuheld i forhold til antal biler, er der jo ikke på Grenåvej, siger byrådsmedlem og ordfører for Venstres byrådsgruppe, Gert Bjerregaard.

– Jeg vil nu sende en opfordring til Østjyllands Politi om, at man fremover breder kontrollerne mere ud, og i stedet kigger mere på effekten på trafiksikkerheden, fortsætter han.

Også hos bilisternes organisation, FDM, undrer man sig over politiets placering af fotovogne:

– Vi er desværre ikke overrasket over, at der bliver udskrevet mange bøder. Vi undrer os dog over, at man koncentrerer indsatsen over så få steder, siger afdelingschef Torben Lund Kudsk, der sætter spørgsmålstegn ved om det vitterligt er trafiksikkerheden politiet har i tankerne.

– Jeg har fx svært ved at se, at P. Knudsens Gade skulle være så risikofyldt, der er jo mange veje med langt større risiko. Og når 40 pct. af bøderne i Aarhus gives på Grenåvej, er det så fordi 40 pct. af ulykkerne sker her? Næppe. Det kunne jo være man skulle brede sin indsats ud, siger han.

Politiet har på baggrund af analyser vurderet, at der er behov for en øget indsats på Grenåvej i Århus, og at fotovognene forbliver på vejene indtil bilisterne har lært at sætte farten ned.

– Formålet med vores fotovogne er at skabe tryghed og sikkerhed på vejene ved at sænke hastigheden og undgå ulykker. Når vi kan udstede så mange bøder på én strækning, så er det et tegn på, at der bliver kørt alt for stærkt på Grenåvej, og det skal vi som politi selvfølgelig gøre noget ved, siger vicepolitiinspektør Michael Henningsen, som er leder af færdselsafdelingen hos Østjyllands Politi.

Også hos Københavns Politi har man afvist at fotovognene skulle være pengemaskiner og Sydjyllands Politi forstår heller ikke det skulle være et problem, at fotovognene fanger mange bilister i at køre for stærkt.

Der er i første halvår af 2015 registreret 133.685 bøder gennem Rigspolitiets 100 digitale fotovogne, hvilket er 34.259 flere end første halvår af 2014. Det svarer til en stigning på 34,5%.

 

Østjyllands Politis top 20

VejAntal bøderKroner
GrenŒvej:2.013 bøder2,3 millioner kroner
Viborgvej*:965 bøder1,4 millioner kroner
Hadsundvej (Randers):1 million kroner
Christian X's Vej:567 bøder619.500 kroner
Randersvej*:341 bøder417.000 kroner
Hovedvejen (Norddjurs):247 bøder286.500 kroner
Łrhusvej*:242 bøder372.000 kroner
Łrhusvej (Odder):239 bøder256.000 kroner
Jyllands Alle:235 bøder259.500 kroner
Viborgvej (Randers):233 bøder256.000 kroner
Oddervej:194 bøder208.500 kroner
Nordre Strandvej:157 bøder187.500 kroner
GrenŒvej (Randers):139 bøder162.500 kroner
Skjoldhøjvej:129 bøder143.000 kroner
Landevejen*:126 bøder140.000 kroner
Hobrovej (Randers):123 bøder156.000 kroner
Udbyhøjvej (Randers):110 bøder122.500 kroner
Holmevej:100 bøder126.500 kroner
Strandvejen (Odder):90 bøder122.500 kroner
Mariagervej (Randers):83 bøder106.000 kroner

* Tallene er opgjort september 2015 og er foreløbige, idet der er langsbehandlingstid på at få bøderne registreret. Sager kan omgøres eller opgives at få inddrevet og er tallene varierer derfor fra de faktiske indrevne bødesummer