Privatlivspolitik

Brug af lokationsdata

Trafik Alarm gør brug af lokationsdata for at kunne levere sin service.

Hvis ikke tilladelse til brug af denne data gives, vil Trafik Alarm ikke virke

For at Trafik Alarm kan give advarsler i mens den ikke er åben, har den brug for at have adgang til locations data i mens den er i baggrunden.

Privatlivs- og cookiepolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Geo24, som ejer Trafik Alarm, er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Persondatapolitik

I TrafikAlarm.dk’s persondatapolitik redegøres for hvordan vi anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du enten bruger vores hjemmeside eller app.

 

Definition af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du benytter vores websites og vores app, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer.

Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, bruger vores services eller foretager køb.

 

Formål med indsamling af persondata

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, til at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services og ydelser, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.

Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Cookies

TrafikAlarm.dk benytter cookies og sessioncookies ifm. bl.a. login og dit valg af hhv. “fuld” og “mobil” versionen af vores hjemmeside, således du frit kan bevæge dig rundt på vores side, mens du er logget ind.
Sessioncookies slettes automatisk når din browser lukkes eller efter få minutters inaktivitet, hvorimod cookies (som er små uskyldige tekst-filer i din browser) kan eksistere i væsentlig længere tid.

Vi benytter cookies for at give dig den mest brugervenlige oplevelse af vores side, og ved at benytte vores side accepterer du vores brug af cookies.

Cookies og tredjepartcookies fra f.eks. Google Analytics og Facebook benyttes for at indsamle anonym statistik omkring brugen af vores hjemmeside, og målrette vores markedsføring, analysere brugen af vores hjemmeside samt visning af indhold der kan være tilpasset dine interesser.

 

Indsamling af persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Når du opretter en brugerprofil, enten på www.TrafikAlarm.dk eller via vores app, skal du angive din e-mailadresse som minimum. Denne fungerer også som login efterfølgende.

Det er frivilligt om du senere opdaterer din profil, og giver os yderligere informationer, som f.eks. dit navn.

Oprettes brugerprofilen efter henvisning fra en online annonce, gemmer vi oplysninger om hvilken annoncør brugerprofilen er henvist fra, for at kunne optimere vores markedsføring.

Benytter du vores shop til bestilling af varer, skal der indtastes navn, adresse og telefonnummer, for at vi kan levere de bestilte varer.

Dine kontaktoplysninger bruges udelukkende ifm. dit køb af varer.

TrafikAlarm.dk benytter Google Analytics for at kunne analysere og optimere brugen af vores hjemmeside og app.

Ved brug af vores system, logges informationer om hvilken bruger der har tilføjet de forskellige anmeldelser (trafikale hændelser), hvem der har givet feedback på anmeldelser osv.

Anmeldelse (indrapportering) ved brug af “Nuværende placering” eller “1-klik anmeld”-funktionen, gemmes informationer om brugerens placering, som er hentet via GPS, såfremt der på brugerens enhed er givet tilladelse til at benytte GPS.

Dette er både for at kunne sikre os imod misbrug, men også for at kunne levere et produkt af høj kvalitet til alle vores brugere.

Trafik Alarm app’en holder løbende kontakt med vores server, for at sikre mod misbrug (som f.eks. deling af profil/abonnement mellem flere personer), der sendes ikke oplysninger om placering, hastighed e.l., men udelukkende information om at app’en er aktiv på pågældende profil og telefon.

Indsendelse af anonyme data til at forbedre Trafik Alarm (Crash log og fejl i app’en), indsender data såsom enheds navn, type operativ system og appversion til vores server, helt anonymt og på ingen måde forbundet med din profil hos os.

Brug af kilometertælleren i Trafik Alarm app’en, medfører automatisk synkronisering af kørte kilometer til vores server via din Trafik Alarm profil.

Dette er for at dine kilometer ikke forsvinder, hvis du f.eks. skifter mobiltelefon eller benytter forskellige telefoner (f.eks. privat og arbejdstelefon).

Ved at slå kilometertælleren fra, i Trafik Alarm app’en på din mobiltelefon, slår du også den automatiske synkronisering fra, og dine kørte kilometer opdateres ikke længere på vores server.

Bemærk: Der gemmes ikke informationer om hvor du har kørt dine kilometer, hverken på vores server eller lokalt på din mobiltelefon i Trafik Alarm app’en.

De eneste oplysninger der gemmes om din placering er nævnt andetsteds i vores persondatapolitik.

Ingen oplysninger videregives, herunder sælges, til tredjepart.

Din e-mail adresse benyttes ifm. oprettelse/bekræftelse af dit login, og andre profil-relaterede informationer og transaktioner (f.eks. fornyelse af abonnement), men kan af og til også blive brugt til at sende nyhedsbreve, bl.a. med informationer om tilbud eller andre produkter fra os – dog uden at dine oplysninger nogensinde videregives til tredjepart.

Du kan til enhver tid afmelde dig e-mails der vedrører tilbud, men e-mails der vedrører din profil hos TrafikAlarm.dk kan ikke afmeldes, så længe din profil er aktiv.

 

Betaling for abonnement og varer

Køber du abonnement igennem vores app, modtager vi ingen personlige informationer fra App Store / Google Play omkring dig.

Køber du abonnement via www.TrafikAlarm.dk foregår betaling med betalingskort via betalingsudbyderen “Braintree Inc.”, hvorfra vi ikke modtager oplysninger om dig, men du skal som minimum angive din e-mail adresse for at dit abonnement kan forbindes til din Trafik Alarm profil.

Såfremt din betaling bliver godkendt, tilknyttes abonnementet din brugerprofil og kan derefter bruges både på www.TrafikAlarm.dk og i vores app på mobile platforme.

Ved betaling for varer skal din adresse angives, for at kunne levere varerne.

Af hensyn til afregning af moms og skat, skal vi som dokumentation for køb gemme kopi af købsfaktura, som kan indeholde følgende (hvis oplyst): Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, faktura-/betalingsoplysninger og ordrehistorik.

 

Kontaktformular

Al henvendelse til Trafik Alarm via vores kontaktformular, sendes direkte via e-mail og gemmes ikke i en database.

E-mail adresser indsamlet herfra, vil ikke modtage yderligere informationer fra os, udover hvad der måtte forventes ifm. din henvendelse, f.eks. hvis du har stillet et spørgsmål.

 

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Samtykke

Dit eventuelle samtykke til modtagelse af nyhedsbrev, samt modtagelse af relevant markedsføring er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Kontakt kundeservice, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Dette kan eksempelvis være ved afmelding af nyhedsbrev.

Når du køber tjenester hos Trafik Alarm har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil tjenesten er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Persondata opbevares højst 12 måneder, hvorefter de slettes.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data.

Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne, og med instruks fra os.

Tredjeparter må ikke anvende personoplysninger til egne formål.

Vi anvender kun data behandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Kundeservice.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Du skal kontakte Kundeservice og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata.

Det gælder f.eks., hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige ift. det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af data portabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.
Såfremt du mener, at vores behandling ikke lever op til lovgivningen, er her mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Dette websted ejes af:

Geo24 ApS.

Kronprinsessegade 46E,
1306 København K

E-mail: support@trafikalarm.dk

CVR: 33874197